Skip to content

Home Displaying items by tag: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 20:21 น.

ลิฟท์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแแวดล้อม

ถ้าพูดถึงกระแสการออกแบบอาคารในทศวรรษนี้แล้ว คงหนีไม่พ้นเรื่องการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green building ในต่างประเทศมีอาคารที่ได้รับการรับรองว่าเป็น Green building หลายอาคาร และได้มีการออกแบบและสร้างโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาหลายปีแล้ว

แต่ ในประเทศไทยนั้น อาคารที่ได้รับการรับรองนอกจากอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. แล้ว ยังมีอีกหลายแห่งที่กำลังอยู่ระหว่างการออกแบบและก่อสร้าง โดยเชื่อว่า ในทศวรรษนี้ กรีนคอนเซ็ปจะเป็นจุดขายให้กับอาคารได้

ลิฟท์ก็เช่น เดียวกัน ในการออกแบบในปัจจุบัน นอกจากการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญแล้ว กรีนคอนเซ็ป ก็เป็นปัจจัยใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงไม่น้อยไปกว่ากัน
ลิฟท์โดยสาร ที่ทางวอสอัพจำหน่ายนั้น สามารถตอบโจทย์ ให้กับทางผู้ออกแบบอาคารที่กำลังออกแบบอาคาร เพื่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. เครื่องลิฟท์แบบไม่มีเกียร์ทด
เทคโนโลยี เครื่องขับลิฟท์ล่าสุด ที่มอเตอร์เป็นแบบ Permanent magnet synchronous motor (มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร) สามารถขับเคลื่อนได้ในรอบต่ำโดยไม่ต้องมีเกียร์ทด จึงปราศจากน้ำมันเกียร์ ลดภาระการใช้น้ำมันให้กับโลก

2. ระบบควบคุมแบบVVVF
ระบบ ควบคุมแรงดันของกระแสและความถี่ให้เหมาะสมกับ การขับเคลื่อนของลิฟท์ ทำให้ลดการใช้พลังงานได้มากถึง 30-50% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบควบคุมแบบเก่า

3. เทคโนโลยีหลอดไฟ LED
ลิฟท์โดยสารทุกเครื่องของทางบริษัท วอสอัพ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างจะถูกติดตั้งด้วยหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED

4. ฟังชั่นควบคุมการทำงานและสั่งการอัฉริยะ
-Lighting shut off automatic : ระบบไฟจะหยุดการทำงาน เมื่อไม่มีการใช้ลิฟท์ในระยะเวลาที่กำหนด
-False call canceling : สามารถยกเลิกการกดเรียกชั้นได้เมื่อมีการกดผิด โดยการกดเรียกชั้นเดิมซ้ำอีก1ครั้ง
-Anti-nuisance : ระบบควบคุมจะทำการคำนวณ น้ำหนักภายในห้องโดยสารกับจำนวนชั้นที่กดเรียก ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เมื่อตรวจจับได้ว่ามีการกดลิฟท์เล่นจะทำการยกเลิกคำสั่ง

5. Re-generation เทคโนโลยีการป้อนกลับพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
ใน ขณะที่ลิฟท์กำลังจะเข้าจอดชั้น จะมีพลังงานบางส่วนที่สามารถเปลี่ยนค่าและป้อนกลับเข้าไปใช้ใหม่ในระบบได้ สามารถประหยัดพลังงานได้มากถึง 30%

Live Chat Support

หนังสือมาตรฐานระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน สั่งซื้อโดยตรงได้ที่สมาคมลิฟต์

elevator_standard

vertical_standard

escalator_standard

Top